ارگونومی آشپزخانه

450 viewsآشپزخانهآشپزخانه

ارگونومی آشپزخانه

اندازه های ارگونومی مناسب برای کاهش استرس بدنی هنگام کار در فضای آشپزخانه کدام اند ؟ 

mahsa aghaei Answered question 15 خرداد 1401
0