آیا دیوار سبز باعث زیباتر شدن فضای تراس می شود؟

943 viewsتراستراس

آیا دیوار سبز باعث زیباتر شدن فضای تراس می شود؟

آیا دیوار سبز باعث زیباتر شدن فضای تراس می شود؟

behnam.abdavi Answered question 21 آذر 1400
0