مناسب ترین میز کار چه ویژگی هایی دارد؟

1.72K viewsاتاق کاراتاق کار

مناسب ترین میز کار چه ویژگی هایی دارد؟

میز کار مناسب برای انجام راحت فعالیت ها بسیار کمک کننده است که علاوه بر داشتن استاندارد های ساخت، لازم است مانع از پرت شدن حواس و سردرگمی گردد که پیشنهاد میگردد میز کار شلوغ نباشد تا برای انجام فعالیت های کاری با تمام تمرکز و در آرامش فعالیت ها انجام گیرد. همچنین برای میز کار نباید حجم زیادی از فضا را در نظر گرفت و سطح حداکثری از اتاق را برای میز کار اشغال کرد.

archforall Changed status to publish 22 تیر 1400
0