برای کابینت بدنه چوبی مناسب تر است یا فلزی؟

برای کابینت بدنه چوبی مناسب تر است یا فلزی؟

بدنه فلزی به صرفه تر می باشد اما بدنه چوبی مناسب تر و زیبا تر می باشد .اصولا در مناطق رطوبتی بدنه آهنی مناسب تر می باشد.

behnam.abdavi Answered question 21 آذر 1400
0