آیا سقف موزاییکی می‌تواند تبدیل به سقف سبز شود؟

514 بازدید
روف گاردنروف گاردن

آیا سقف موزاییکی می‌تواند تبدیل به سقف سبز شود؟

بله، ولی این کار نیازمند به مهندسی و اجرای سیستم‌های پیشرفته‌ایست که درحال حاضر چندان در ایران فراگیر نیست.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0