چگونه میتوان ارتباط کودک را با دکوراسیون اتاقش تقویت کرد؟

چگونه میتوان ارتباط کودک را با دکوراسیون اتاقش تقویت کرد؟

کودک زمان زیادی را در اتاق خود سپری می کند و اتاق او فضای شخصیش می باشد پس بهتر است نظر او را درباره طراحی و چیدمان اتاق بپرسید و به کودکتان بگویید که اتاق او نیز گرچه فضای شخصی اوست اما باید هماهنگ با فضای خانه باشد. دخیل کردن کودکان در طراحی و تزیین اتاقشان سبب می شود طراحی و چیدمان اتاق با سلیقه خود کودک هماهنگی داشته باشد بنابراین او از وسایلش بیشتر مراقبت خواهد کرد .

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس