چگونه متوجه شویم الگو و روش هایی که معمار دنبال می‌کند، مطابق سلیقه ماست؟

چگونه متوجه شویم الگو و روش هایی که معمار دنبال می‌کند، مطابق سلیقه ماست؟

قبل از تصمیم به همکاری با یک معمار، در مورد روش و الگوهای فکری او سوال کنید. معماری یک اقیانوس بی پایان است و مکتب‌ها و روش‌های طراحی مختلفی دارد و هر معمار با توجه به نزدیک بودن تفکراتش به یک روش نسبت به آن طراحی می کند. هنگامی که طراح جواب سوال شما را بدهد متوجه خط فکری او خواهید شد.

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس