چه گیاهانی برای داخل منزل مناسب هستند؟

0 دیدگاه

چه گیاهانی برای داخل منزل مناسب هستند؟

سلام

میخوام گل های مقاوم به نور کم داخل اتاق بزارم و ترجیحا هم مقاوم باشن، چون زمان رسیدگی ندارم.

سوال برای پاسخهای جدید بسته شده است.
پاسخ به عنوان بهترین انتخاب شده است
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس