چندین طرح دکوراسیون داخلی را از سایت های اینترنتی نظر من را جلب کرده اند اما نمی دانم برای پیاده سازی ان ها در منزل خود چه مقدار بودجه مورد نیاز است؟

چندین طرح دکوراسیون داخلی را از سایت های اینترنتی نظر من را جلب کرده اند اما نمی دانم برای پیاده سازی ان ها در منزل خود چه مقدار بودجه مورد نیاز است؟

یک طراح خوب با شما صریح و بی‌پرده سخن می‌گوید. پاسخ می‌تواند این جمله باشد: «البته، برای انجام چنین پروژه‌ای بودجه شما مناسب است.» یا «برای شروع این پول کم است، شاید مجبور باشید همین مبلغ را برای مرحله دوم کار درنظر بگیرید.» یا حتی «شاید دوباره باید به مرحله طراحی بازگردیم، چون توقع شما با بودجه‌ای که در نظر دارید همخوانی ندارد.» شاید از چیزی که می‌شنوید ناامید شوید، اما بهتر از این است که در پایان کار کل حساب بانکی شما خالی شود و کمی هم به دوستان مقروض شوید.

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس