وجود پنجره و نور طبیعی در اتاق خواب چگونه باید باشد؟

وجود پنجره و نور طبیعی در اتاق خواب چگونه باید باشد؟

اغلب اتاق خواب ها دارای نور طبیعی بوده و علاوه بر نور طبیعی یک پنجره در اتاق خواب میتواد تهویه مناسبی و دید و منظر مناسبی را برای اتاق خواب تامین کند، که از این رو توجه به نور طبیعی در طول روز برای اتاق خواب بسیار اهمیت دارد.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس