هزینه ایجاد دیوار، نما و سقف سبز چقدر است؟

1.87K بازدید
روف گاردنروف گاردن

هزینه ایجاد دیوار، نما و سقف سبز چقدر است؟

هزینه روف گاردن تا حد زیادی به پروژه و طراحی بستگی داشته و می‌تواند بسیار متفاوت باشد. از جمله فاکتورهای اثرگذار در قیمت می‌توان به اندازه فضای سبز، طراحی و نوع مواد مصرفی (مثل تقویت کننده‌ها، حجم بستر رشد مصرفی و تعداد سایر سطوح سخت به کار رفته در مجموعه مثل مبلمان)، نیازمندی‌های سطح دسترسی و نیازهای مراقبتی (مثل ورودی آبیاری، وجین، هرس و بارور کننده) اشاره کرد.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس