نورپردازی مناسب برای اتاق خواب ها چگونه میتواند باشد؟

نورپردازی مناسب برای اتاق خواب ها چگونه میتواند باشد؟

از نظر روانشناسی خانه‌های با نور مناسب و کافی باعث ایجاد آرامش و کاهش استرس در افراد می‌شود. اگر چه اتاق خواب محلی برای خواب در نظر گرفته شده است ولی این به معنای تاریک بودن آن نیست. در یک اتاق خواب باید ترکیبی از نورهای مختلف برای انجام کارهای روزمره، مطالعه، لباس پوشیدن و… به کار رود. علاوه بر این نورپردازی اتاق خواب باید آرامش بخش هم باشد. نورپردازی در هر فضا سه حالت دارد: نورپردازی عمومی، نورپردازی تاکیدی و نورپردازی دکوراتیو یا تزئینی. این سه حالت را با چراغ‌ها و روشنایی‌های مختلف می‌توان ایجاد کرد.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس