من میخواهم پروژه ساخت، بازسازی و یا نوسازی ساختمان خود را به یک معمار بسپارم. بصورت کلی وظیفه معمار و وظیفه من بعنوان کارفرما چه خواهد بود؟

من میخواهم پروژه ساخت، بازسازی و یا نوسازی ساختمان خود را به یک معمار بسپارم. بصورت کلی وظیفه معمار و وظیفه من بعنوان کارفرما چه خواهد بود؟

کار اصلی معماران طراحی ساختمان و اجرای طرح است. از طرف دیگر وظیفه شما در طول طراحی تامین بودجه مورد نیاز و همچنین بازگو کردن انتظارات شما در مورد طرح معماری و مراحل طراحی است. شما بعنوان کارفرما میبایست با معمار و طراح خود راحت باشید و تمام ایده‌ها و نظرات خود را صریح و واضح برای او بازگو کنید چرا که معماران با توجه به تجربه خود به خوبی می‌دانند که چگونه اید‌های ذهنی شما را برای شروع کردن یک پروژه جهت دهی کنند.

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس