من تصمیم دارم دکوراسیون داخلی منزل خود را به یک طراح داخلی بسپارم، آیا میتوانم عکس خانه رو ارسال کنم برای دریافت پیشنهاد دکوراسیون؟

من تصمیم دارم دکوراسیون داخلی منزل خود را به یک طراح داخلی بسپارم، آیا میتوانم عکس خانه رو ارسال کنم برای دریافت پیشنهاد دکوراسیون؟

در فاز صفر پروژه و صرفا جهت آشنایی عمومی طراح با فضای منزل شما، این کار بلامانع است ولی از آنجا که ارایه طرح برای منزل شما میبایست با دقت و مطابق با جزییات وضع موجود منزل شما انجام بگیرد، توصیه میشود که مرحله اول با حضور طراح در محل انجام بگیرد.

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس