منظور از وجود هارمونی در دکوراسیون داخلی چیست؟

منظور از وجود هارمونی در دکوراسیون داخلی چیست؟

یکی از ویژگی های مهمی که در انسان حس خوشایند و آرامش بخشی ایجاد می کند، انسجام و وحدت بین اجزای به کار رفته در طراحی فضای داخلی خانه است. در واقع شما با وجود عناصر مختلف و متنوع در دکوراسیون، آن ها را باید به گونه ای انتخاب کنید که در شکل، رنگ، جنس یا بافت آن ها هماهنگی و هارمونی وجود داشته باشد تا انسجام در آن فضا به وجود آید. بنابراین هارمونی را با استفاده تکرار رنگ، شکل، جنس یا بافت مشابه در عناصری که از نظر ماهیتی با یکدیگر تفاوت دارند، ایجاد کنید تا یک فضای منسجم و متحد داشته باشید.

 

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس