مناسب ترین کفپوش برای اتاق کودک چیست؟

مناسب ترین کفپوش برای اتاق کودک چیست؟

بیشترین میزان رشد کودکان در 5 سال اول زندگی آنها رخ می دهد که معمولا سال اول آنها چهار دست و پا راه می روند و کم کم راه رفتن را یاد می گیرند. بعد از مدتی شاهد این خواهید بود که کودکان شما روی زمین می نشینند و بازی می کنند پس بهتر است کفپوش اتاق نوزاد و کودک شما با موکت هایی که پرز بلند دارند و یا فرش ها پوشیده شود که فضای زیر کودک شما سطح نرمی داشته باشد. با این کار باعث می شوید کودک احساس راحتی بیشتری داشته باشد و کمتر مورد آسیب های محیطی قرار بگیرد. اگر شما به دنبال چیدمانی هستید که هزینه زیادی برای شما نداشته باشد موکت پرز بلند را پیشنهاد می کنیم. در ضمن سعی کنید هیچ قسمتی از کف بدون پوشش باقی نماند.

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس