مناسبترین رنگ اتاق خواب چیست؟

مناسبترین رنگ اتاق خواب چیست؟

با توجه به سلیقه افراد و همچنین شناخت رنگ ها و روانشناسی رنگی و احساساتی درون هر رنگ وجود دارد میتوان دکوراسیون اتاق خواب را چید که هر اتاق با کاربری ای که دارد می تواند رنگ مناسب خود را داشته باشد. معمولا رنگ های گرم (طیف رنگی قرمز) هیجانی تر و رنگ های سرد (طیف رنگی آبی) آرام تر می باشند.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس