در دسترس بودن معمار یکی از ویژگی‌های مهم مورد نظر من است. راهکار تحقق این موضوع چیست؟

در دسترس بودن معمار یکی از ویژگی‌های مهم مورد نظر من است. راهکار تحقق این موضوع چیست؟

با توجه به گستردگی کار معماران آن‌ها همواره در حال جابجایی از جایی به جای دیگر هستند. در طول یک ماه امکان دارد معمار به چند سفر کاری مختلف برود تا با کارفرمایان دیگر برای همکاری مذاکره کند. در نتیجه هر از گاهی امکان دارد از دسترس شما خارج شوند و اگر جواب تلفن شما را ندادند این به معنی کم توجهی به شما نیست. اگر در دسترس بودن معمار یکی از ویژگی‌های مهم مورد نظر شما است، برای پيش‌برد هرچه بهتر و راحت‌تر کارتان با معماران محلی وارد مذاکره شوید.

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس