در انتخاب رنگ اتاق کار به چه مواردی باید توجه داشت؟

1.87K بازدید
اتاق کاراتاق کار

در انتخاب رنگ اتاق کار به چه مواردی باید توجه داشت؟

برای داشتن حس شور و هیجان در زمان فعالیت کاری و به دور از خستگی لازم است از رنگ های پرشورتر استفاده کرد و این رنگ ها را با رنگ های خنثی ترکیب کرد تا یک فضا با طراحی مطلوب را داشته باشیم.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس