باید انتظار چه سوال هایی را از شرکت طراحی دکوراسیون داخلی داشته باشید؟

باید انتظار چه سوال هایی را از شرکت طراحی دکوراسیون داخلی داشته باشید؟

  • میزان بودجه و هزینه ای که برای اجرای پروژه در نظر گرفتید را مشخص کنید
  • آیا قبلا با شرکت طراحی دکوراسیون داخلی در سایر زمینه ها همکاری داشتید؟
  • به کدام یک از سبک طراحی دکوراسیون داخلی مدرن یا سنتی علاقه دارید؟
  • آیا قصد دارید در زمان بازسازی خانه در منزل بمانید؟
  • چه ایده های ذهنی برای طراحی دکوراسیون داخلی در ذهن دارید؟
  • آیا موردی هست که تمایلی به انجام آن نداشته باشید؟
  • مدت زمان خود را برای اجرای پروژه مشخص کنید

 

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس