آیا کفپوش فضای نشیمن و فضای پذیرایی با دیگر فضاها متفاوت است؟

آیا کفپوش فضای نشیمن و فضای پذیرایی با دیگر فضاها متفاوت است؟

کفپوش های موجود در بازار در طرح ها و رنگ های بسیار متنوع در دسترس می باشند که میتوان به شکل معمارانه ای برای جدا شدن فضاها از یکدیگر و مستقل شدن هر یک از فضاها همانطور که مبلمان، نورپردازی و کاربری هرکدام مخصوص خود است با یک ترکیب و دکوراسیون مناسب از آنها استفاده کرد.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس