آیا می‌توان برروی شیروانی سقف سبز اجرا کرد؟

1.94K بازدید
روف گاردنروف گاردن

آیا می‌توان برروی شیروانی سقف سبز اجرا کرد؟

بله، ولی با افزایش شیب، نیاز به طراحی و مهندسی خاص از جمله زه کشی و سیستم‌های ثابت نگهدارنده بستر رویش گیاهان است.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس