آیا می‌توان بام هر ساختمان را به روف گاردن تبدیل کرد؟

2.06K بازدید
روف گاردنروف گاردن

آیا می‌توان بام هر ساختمان را به روف گاردن تبدیل کرد؟

بله؛ اکثر ساختمان‌ها قابلیت اجرای روف گاردن را دارند. از جمله مکان‌های چالش برانگیز در اجرای روف گاردن عبارتند از: ساختمان‌های بلند، قابلیت تحمل بار اندک، دسترسی محدود و قرارگرفتن در سایه که نیازمند طراحی و اجرای روف گاردن به صورت حرفه‌ای هستند.

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس