آیا سقف موزاییکی می‌تواند تبدیل به سقف سبز شود؟

2.10K بازدید
روف گاردنروف گاردن

آیا سقف موزاییکی می‌تواند تبدیل به سقف سبز شود؟

بله، ولی این کار نیازمند به مهندسی و اجرای سیستم‌های پیشرفته‌ایست که درحال حاضر چندان در ایران فراگیر نیست.

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس