آیا سقف سبز در ساختمان‌های قدیمی نیز قابل استفاده است؟

2.13K بازدید
روف گاردنروف گاردن

آیا سقف سبز در ساختمان‌های قدیمی نیز قابل استفاده است؟

بله؛ سقف سبز برروی انواع سقف‌ها قابل اجراست؛ هرچند در ساختمان‌های جدیدتر، می‌توان ویژگی‌هایی چون قابلیت تحمل وزن را نیز درنظر گرفت. برخی ساختمان‌های قدیمی نیز قابلیت تحمل وزن اضافه را دارند و حتی در غیر این صورت، با اضافه کردن بخش‌های پشتیبان نیز، می‌توان این قابلیت را افزود.

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس