آیا دکوراسیون اتاق کودک در شخصیت او تاثیر خواهد داشت؟

آیا دکوراسیون اتاق کودک در شخصیت او تاثیر خواهد داشت؟

شاید باورتان نشود اما طراحی اتاق کودک می‌تواند در تربیت و رشد شخصیت او اثر بسزایی بگذارد.

  • اگر اتاق کودک فضایی شاد و بانشاط به خود بگیرد، روحیه فرزندتان سالمتر خواهد شد.
  • اگر کودک در محیطی پویا تربیت ‌شود که براساس شخصیت او طراحی شده، او از حالت کرختی و یکنواختی فاصله می‌گیرد.
  • اگر لوازم اتاق اندازه جثه او و متناسب با نیازهایش باشند، او از کودکی حس استقلال و حفظ حریم را درک می‌کند.
سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس