آیا در پروژه های ساخت، بازسازی و یا نوسازی ساختمان با مقیاس کوچک نیز میتوانم از یک معمار کمک بگیرم؟

آیا در پروژه های ساخت، بازسازی و یا نوسازی ساختمان با مقیاس کوچک نیز میتوانم از یک معمار کمک بگیرم؟

صاحبان خانه برای پروژه‌های کوچک ترجیح می‌دهند به طور مستقیم با یک پیمانکار مذاکره را آغاز کنند، اما بهتر است برای هر گونه طراحی از کوچک مقیاس گرفته تا بزرگ مقیاس با معماران مشورت کنید چرا که مشورت گرفتن هزینه زیادی را برای شما به همراه نخواهد داشت.

سوال پاسخ داده شده
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس