آیا استفاده از نور طبیعی در اتاق کار لازم است؟

1.78K بازدید
اتاق کاراتاق کار

آیا استفاده از نور طبیعی در اتاق کار لازم است؟

وجود نور طبیعی در محیط های کاری ایجاد سرزندگی و شادابی را به فضای کار میدهد از این رو نور طبیعی و داشتن پنجره برای اتاق کار و نظاره کردن محیط بیرونی در زمان خستگی میتواند به از بین رفتن خستگی کمک شایانی کند.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس