آشپزخانه

آشپزخانه

دکور آشپزخانه و ۱۰ اشتباه رایج در چیدمان   اهمیت چیدمان دکور آشپزخانه تنها به بخش زیبایی شناسی و هماهنگی با سایر نقاط خانه محدود نمی شود. آشپزخانه جایی است که شما با آتش، گاز، برق، بو، ابزارآلات نوک تیز، رطوبت و صدها المان دیگر سروکار دارید که در نقاط دیگر خانه به چشم نمی خورد. دکوراسیون داخلی…