وجود پنجره و نور طبیعی در اتاق خواب چگونه باید باشد؟

وجود پنجره و نور طبیعی در اتاق خواب چگونه باید باشد؟

اغلب اتاق خواب ها دارای نور طبیعی بوده و علاوه بر نور طبیعی یک پنجره در اتاق خواب میتواد تهویه مناسبی و دید و منظر مناسبی را برای اتاق خواب تامین کند، که از این رو توجه به نور طبیعی در طول روز برای اتاق خواب بسیار اهمیت دارد.

archforall Changed status to publish 22 تیر 1400
0