شلوغی در طرح و یا سادگی چه تاثیری در اتاق کار دارد؟

1.66K viewsاتاق کاراتاق کار

شلوغی در طرح و یا سادگی چه تاثیری در اتاق کار دارد؟

با توجه به اینکه اتاق کار نیازمند محیطی آرام و به دور از حواس پرتی میباشد لذا معماران و طراحان داخلی براساس نیاز کارفرما، در فضای اتاق کار در عین سادگی در طرح، به چیدمان تمامی وسایل مورد نیاز و عملکرد مناسب آنها توجه میکنند تا یک اتاق کار مطلوب تری و به دور از شلوغی ایجاد کنند تا استفاده کننده بیشترین بهره وری را از فضا داشته باشند.

archforall Changed status to publish 22 تیر 1400
0