درصورتیکه بخواهیم اپن را از آشپزخانه حذف کنیم چه جایگزین هایی پیشنهاد میشود؟

درصورتیکه بخواهیم اپن را از آشپزخانه حذف کنیم چه جایگزین هایی پیشنهاد میشود؟

شما می توانید یک جزیره زیبا در فضا داشته باشید و از آکواریوم ایستاده در کنار جزیره به صورت پایه استفاده نمایید. البته دقت شود شیشه روی جزیره با کناف آهنی محکم شود .

behnam.abdavi Answered question 21 آذر 1400
0