تفاوت اتاق خواب مستر با دیگر اتاق خواب ها در چیست؟

تفاوت اتاق خواب مستر با دیگر اتاق خواب ها در چیست؟

این لفظ به بزرگترین اتاق خواب خانه اطلاق می شود. مستر خواب ها معمولا بسیار مجلل بودند و با کمد های بزرگ و سرویس بهداشتی به سوئیتی مستقل شباهت داشت. اما در نهایت مساحت بالای آنها بود که باعث می شد به اتاق خواب مستر تبدیل شود. در بیشتر مواقع بزرگترها یا صاحب خانه در اتاق خواب مستر مستقر می شدند و اتاق خواب های کوچکتر متعلق به بچه ها یا دفتر کار بود.

archforall Changed status to publish 22 تیر 1400
0