آیا گیاهان موجود در روف گاردن نیاز به آبیاری روزانه دارند؟

1.75K viewsروف گاردنروف گاردن

آیا گیاهان موجود در روف گاردن نیاز به آبیاری روزانه دارند؟

گیاهان در روف گاردن باتوجه به مدل انتخابی شما عزیزان متفاوت خواهد بود. آبیاری بام سبز به صورت قطره ای اتوماتیک است به طوری که نازل های آبیاری در محل کشت گل وگیاه قرار داده می شود و کار فرما در صورت نیاز می تواند دستگاه تایمر آبیاری اتوماتیک قطره ای را فعال و آبیاری فضاء سبز را انجام دهد. اما اگر موضوع آبیاری برایتان مشکل و دشوار است از گیاهانی استفاده می‌شود که نیاز به آبیاری روزانه نداشته باشد، ولی این کار باعث کاهش گونه‌های قابل استفاده و منفعت‌های آن از جمله سرمایش در تابستان و زیبایی‌های سقف سبز می‌شود.

archforall Changed status to publish 21 آذر 1400
0