آیا می‌توان برروی شیروانی سقف سبز اجرا کرد؟

1.72K viewsروف گاردنروف گاردن

آیا می‌توان برروی شیروانی سقف سبز اجرا کرد؟

بله، ولی با افزایش شیب، نیاز به طراحی و مهندسی خاص از جمله زه کشی و سیستم‌های ثابت نگهدارنده بستر رویش گیاهان است.

archforall Changed status to publish 22 تیر 1400
0