آیا سقف موزاییکی می‌تواند تبدیل به سقف سبز شود؟

1.84K viewsروف گاردنروف گاردن

آیا سقف موزاییکی می‌تواند تبدیل به سقف سبز شود؟

بله، ولی این کار نیازمند به مهندسی و اجرای سیستم‌های پیشرفته‌ایست که درحال حاضر چندان در ایران فراگیر نیست.

Shiva Hakimian Answered question 21 آذر 1400
0