آیا استفاده از نور طبیعی در اتاق کار لازم است؟

1.59K viewsاتاق کاراتاق کار

آیا استفاده از نور طبیعی در اتاق کار لازم است؟

وجود نور طبیعی در محیط های کاری ایجاد سرزندگی و شادابی را به فضای کار میدهد از این رو نور طبیعی و داشتن پنجره برای اتاق کار و نظاره کردن محیط بیرونی در زمان خستگی میتواند به از بین رفتن خستگی کمک شایانی کند.

archforall Changed status to publish 22 تیر 1400
0