نحوه ی نورپردازی در محوطه سازی و فضای سبز چگونه می باشد؟

نحوه ی نورپردازی در محوطه سازی و فضای سبز چگونه می باشد؟

علاوه بر طراحی و ساخت محوطه، داشتن نور مناسب در محوطه سازی تاثیر بسیار مطلوبی در فضا ایجاد میکند به خصوص زیبایی را در شب دو چندان میکند. ایجاد نور و سایه در مسیر های عبور و مرور، فضای نشیمن، پوشش های گیاهی و درگاه های ورودی جلوه ای به فضا میدهد و باعث هویت در آنها میشود و این نور ها از تنوع بسیار برخوردارند و به صورت های مختلف اعم از گسترده، خطی و نقطه ای و متمرکز مورد استفاده قرار میگیرد.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0