استفاده از عنصر آب در محوطه سازی چه تاثیری دارد؟

استفاده از عنصر آب در محوطه سازی چه تاثیری دارد؟

در نظر گرفتن عنصر آب باتوجه به محدودیت های موجود در محوطه سازی، در ایجاد حس آرامش و خلق فضایی مناسب بسیار تاثیر مهمی را دارد که این امر با استفاده از فواره، استخر، آبنما، مسیرهای حرکتی آب، حوض آب و ترکیب آن ها با پوشش گیاهی و سنگ های متنوع انجام میپذیرد.

وضعیت برای انتشار تغییر کرد
0