ارگونومی آشپزخانه

369 viewsآشپزخانهآشپزخانه

ارگونومی آشپزخانه

اندازه های ارگونومی مناسب برای کاهش استرس بدنی هنگام کار در فضای آشپزخانه کدام اند ؟ 

habibtalebi Asked question 8 اسفند 1400
0